Hôm nay:

Thông báo:

Kính chào quý khách. Hoan nghênh quý khách đã ghé thăm chúng tôi tại: tv-part. Mọi góp ý xin liên hệ: 0985548168. Email: anhtuan_dtgv@yahoo.com

Tìm kiếm nâng cao:

BN44-00712B
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board nguồn tv SAMSUNG
 • Code: BN44-00712B
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/tomtat] [kythuat]
 • Board nguồn tv SAMSUNG
 • Code: BN44-00712B
 •             BN4400712B
 •             L60X1TN_EDY
 • Model: SAMSUNG
 • Bảo hành: 90 ngày
 • Tình trạng: Board mới
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/kythuat] [mota]
 • Board nguồn tv SAMSUNG
 • Code: BN44-00712B
 •             BN4400712B
 •             L60X1TN_EDY
 • Model: SAMSUNG
 • Bảo hành: 90 ngày
 • Tình trạng: Board mới
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/mota] [hinhanh]
BN44-00712B
[/hinhanh]

BN41- 02156A
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board vi tính tv SAMSUNG
 • Code: BN41- 02156A
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/tomtat] [kythuat]
 • Board vi tính tv SAMSUNG
 • Code: BN41- 02156A
 • Model: SAMSUNG
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board mới
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/kythuat] [mota]
 • Board vi tính tv SAMSUNG
 • Code: BN41- 02156A
 • Model: SAMSUNG
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board mới
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/mota] [hinhanh]
BN41- 02156A
[/hinhanh]

BN41- 02353B
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board vi tính tv SAMSUNG
 • Code: BN41- 02353B
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/tomtat] [kythuat]
 • Board vi tính tv SAMSUNG
 • Code: BN41- 02353B
 • Model: SAMSUNG
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board mới
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/kythuat] [mota]
 • Board vi tính tv SAMSUNG
 • Code: BN41- 02353B
 • Model: SAMSUNG
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board mới
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/mota] [hinhanh]
BN41- 02353B
[/hinhanh]

BN44-00376A
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board nguồn tv SAMSUNG
 • Code: BN44-00376A
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/tomtat] [kythuat]
 • Board nguồn tv SAMSUNG
 • Code: BN44-00376A
 •             BN4400376A
 •             PSLF199C01A
 • Model: SAMSUNG
 • Bảo hành: 90 ngày
 • Tình trạng: Board mới
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/kythuat] [mota]
 • Board nguồn tv SAMSUNG
 • Code: BN44-00376A
 •             BN4400376A
 •             PSLF199C01A
 • Model: SAMSUNG
 • Bảo hành: 90 ngày
 • Tình trạng: Board mới
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/mota] [hinhanh]
BN44-00376A
[/hinhanh]

BN44-00703B
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board nguồn tv SAMSUNG
 • Code: BN44-00703B
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/tomtat] [kythuat]
 • Board nguồn tv SAMSUNG
 • Code: BN44-00703B
 •             BN4400703B
 •             L48S1_EDY
 • Model: SAMSUNG
 • Bảo hành: 90 ngày
 • Tình trạng: Board mới
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/kythuat] [mota]
 • Board nguồn tv SAMSUNG
 • Code: BN44-00703B
 •             BN4400703B
 •             L48S1_EDY
 • Model: SAMSUNG
 • Bảo hành: 90 ngày
 • Tình trạng: Board mới
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/mota] [hinhanh]
BN44-00703B
 [/hinhanh]

BN44-00703J
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board nguồn tv SAMSUNG
 • Code: BN44-00703J
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/tomtat] [kythuat]
 • Board nguồn tv SAMSUNG
 • Code: BN44-00703J
 •             BN4400703J
 •             L48S1N_FDY
 • Model: SAMSUNG
 • Bảo hành: 90 ngày
 • Tình trạng: Board mới
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/kythuat] [mota]
 • Board nguồn tv SAMSUNG
 • Code: BN44-00703J
 •             BN4400703J
 •             L48S1N_FDY
 • Model: SAMSUNG
 • Bảo hành: 90 ngày
 • Tình trạng: Board mới
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/mota] [hinhanh]
BN44-00703J
 [/hinhanh]

BN44-00494B
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board nguồn tv SAMSUNG
 • Code: BN44-00494B
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/tomtat] [kythuat]
 • Board nguồn tv SAMSUNG
 • Code: BN44-00494B
 •             BN4400494B
 •             PD32AV1N_CHS
 • Model: SAMSUNG
 • Bảo hành: 90 ngày
 • Tình trạng: Board mới
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/kythuat] [mota]
 • Board nguồn tv SAMSUNG
 • Code: BN44-00494B
 •             BN4400494B
 •             PD32AV1N_CHS
 • Model: SAMSUNG
 • Bảo hành: 90 ngày
 • Tình trạng: Board mới
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/mota] [hinhanh]
BN44-00494B
 [/hinhanh]


SSI4600_12F01
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board cao áp tv SONY
 • Code:  SSI4600_12F01
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/tomtat] [kythuat]
 • Board cao áp tv SONY
 • Code:  SSI4600_12F01
 • Model: SONY
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/kythuat] [mota]
 • Board cao áp tv SONY
 • Code:  SSI4600_12F01
 • Model: SONY
 • Bảo hành: 30 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/mota] [hinhanh]
SSI4600_12F01
[/hinhanh]

V71A00025300
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board nguồn tv TOSHIBA
 • Code: V71A00025300
 •             PSIV201141A
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/tomtat] [kythuat]
 • Board nguồn tv TOSHIBA
 • Code: V71A00025300
 •             PSIV201141A
 • Model: TOSHIBA
 • Bảo hành: 90 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/kythuat] [mota]
 • Board nguồn tv TOSHIBA
 • Code: V71A00025300
 •             PSIV201141A
 • Model: TOSHIBA
 • Bảo hành: 90 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/mota] [hinhanh]
V71A00025300
[/hinhanh]

EAX65550503
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board M-COM tv LG
 • Code: EAX65550503
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/tomtat] [kythuat]
 • Board M-COM tv LG
 • Code: EAX65550503
 •            LB45B/LT45B
 • Model: LG
 • Bảo hành: 90 ngày
 • Tình trạng: Board mới
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/kythuat] [mota]
 • Board M-COM tv LG
 • Code: EAX65550503
 •            LB45B/LT45B
 • Model: LG
 • Bảo hành: 90 ngày
 • Tình trạng: Board mới
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/mota] [hinhanh]
EAX65550503
[/hinhanh]

EAX65391401
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board nguồn tv LG
 • Code: EAX65391401
 •            LGP32-14PL1
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/tomtat] [kythuat]
 • Board nguồn tv LG
 • Code: EAX65391401
 •            LGP32-14PL1
 • Model: LG
 • Bảo hành: 90 ngày
 • Tình trạng: Board mới
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/kythuat] [mota]
 • Board nguồn tv LG
 • Code: EAX65391401
 •            LGP32-14PL1
 • Model: LG
 • Bảo hành: 90 ngày
 • Tình trạng: Board mới
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/mota] [hinhanh]
EAX65391401
[/hinhanh]

EAX65643108
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board M-COM tv LG
 • Code: EAX65643108
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/tomtat] [kythuat]
 • Board M-COM tv LG
 • Code: EAX65643108
 • Model: LG
 • Bảo hành: 90 ngày
 • Tình trạng: Board mới
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/kythuat] [mota]
 • Board M-COM tv LG
 • Code: EAX65643108
 • Model: LG
 • Bảo hành: 90 ngày
 • Tình trạng: Board mới
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/mota] [hinhanh]
EAX65643108
[/hinhanh]

BN44-00202A
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board nguồn tv SAMSUNG
 • Code: BN44-00202A
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/tomtat] [kythuat]
 • Board nguồn tv SAMSUNG
 • Code: BN44-00202A
 •             BN4400202A
 •             IP-271135A
 • Model: SAMSUNG
 • Bảo hành: 90 ngày
 • Tình trạng: Board mới
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/kythuat] [mota]
 • Board nguồn tv SAMSUNG
 • Code: BN44-00202A
 •             BN4400202A
 •             IP-271135A
 • Model: SAMSUNG
 • Bảo hành: 90 ngày
 • Tình trạng: Board mới
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/mota] [hinhanh]
BN44-00202A
[/hinhanh]

V71A00023700
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board nguồn tv TOSHIBA
 • Code: V71A00023700
 •             PSIV161C01V
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/tomtat] [kythuat]
 • Board nguồn tv TOSHIBA
 • Code: V71A00023700
 •             PSIV161C01V
 • Model: TOSHIBA
 • Bảo hành: 90 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/kythuat] [mota]
 • Board nguồn tv TOSHIBA
 • Code: V71A00023700
 •             PSIV161C01V
 • Model: TOSHIBA
 • Bảo hành: 90 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/mota] [hinhanh]

V71A00023700
[/hinhanh]

BN96-02583A
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board nguồn tv SAMSUNG
 • Code: BN96-02583A
 •             PSLF20501A
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/tomtat] [kythuat]
 • Board nguồn tv SAMSUNG
 • Code: BN96-02583A
 • Code: BN9602583A
 •             PSLF20501A
 • Model: SAMSUNG
 • Bảo hành: 90 ngày
 • Tình trạng: Board mới
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/kythuat] [mota]
 • Board nguồn tv SAMSUNG
 • Code: BN96-02583A
 • Code: BN9602583A
 •             PSLF20501A
 • Model: SAMSUNG
 • Bảo hành: 90 ngày
 • Tình trạng: Board mới
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/mota] [hinhanh]
BN96-02583A
[/hinhanh]

BN44-00519B
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board nguồn tv SAMSUNG
 • Code: BN44-00519B
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/tomtat] [kythuat]
 • Board nguồn tv SAMSUNG
 • Code: BN44-00519B
 •             BN4400519B
 •             PD55B1DN_CHS
 • Model: SAMSUNG
 • Bảo hành: 90 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/kythuat] [mota]
 • Board nguồn tv SAMSUNG
 • Code: BN44-00519B
 •             BN4400519B
 •             PD55B1DN_CHS
 • Model: SAMSUNG
 • Bảo hành: 90 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/mota] [hinhanh]
BN44-00519B
 [/hinhanh]

BN44-00709C
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board nguồn tv SAMSUNG
 • Code: BN44-00709C
 •             L48X1TN_EHS
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/tomtat] [kythuat]
 • Board nguồn tv SAMSUNG
 • Code: BN44-00709C
 • Code: BN4400709C
 •             L48X1TN_EHS
 • Model: SAMSUNG
 • Bảo hành: 90 ngày
 • Tình trạng: Board mới
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/kythuat] [mota]
 • Board nguồn tv SAMSUNG
 • Code: BN44-00709C
 • Code: BN4400709C
 •             L48X1TN_EHS
 • Model: SAMSUNG
 • Bảo hành: 90 ngày
 • Tình trạng: Board mới
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/mota] [hinhanh]
BN44-00709C
[/hinhanh]

TNPH0783
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board vi tính tv PANASONIC
 • Code: TNPH0783
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/tomtat] [kythuat]
 • Board vi tính tv PANASONIC
 • Code: TNPH0783
 • Model: PANASONIC
 • Bảo hành: 90 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/kythuat] [mota]
 • Board vi tính tv PANASONIC
 • Code: TNPH0783
 • Model: PANASONIC
 • Bảo hành: 90 ngày
 • Tình trạng: Board tháo máy
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/mota] [hinhanh]
TNPH0783
 [/hinhanh]

TNP4G469
[giaban] Gọi để biết giá [/giaban]
[tomtat]
 • Board nguồn tv PANASONIC
 • Code:  TNP4G469
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
[/tomtat] [kythuat]
 • Board nguồn tv PANASONIC
 • Code:  TNP4G469
 • Bảo hành: 60 ngày
 • Kiểu board: Power Supply
 • Hãng sản xuất: PANASONIC
 • Sử dụng cho: TV PANASONIC
 • Tình trạng: Board mới
 • Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/kythuat] [mota]
Board nguồn
tv PANASONIC
Code
TNP4G469
Số lượng đặt hàng tối thiểu 
1 pcs
Bảo hành
60 ngày
Kiểu board
Power Supply
Hãng sản xuất
PANASONIC
Thời gian giao hàng
2 - 4 ngày làm việc sau khi xác nhận thanh toán
Thanh toán qua
Western Union, Paypal, ACB, Ngân lượng.
Giá
Liên hệ: 0985548168. Để biết giá.
 [/mota] [hinhanh]
TNP4G469
[/hinhanh]

BOARD NGUỒN
BOARD T-CON
BOARD CAO ÁP
PANEL SCREEN
BOARD VI TÍNH
BOARD X-SUS
BOARD Y-SUS
BOARD Z-SUS
BOARD LOGIC
BOARD CÁC LOẠI
V/v: thay đổi số tài khoản ngân hàng và hình thức thanh toán. Hiện nay chúng tôi nhận thanh toán qua Paypal đối với khách hàng nước ngoài. Khách hàng trong nước thanh toán qua tài khoản Agribank. Chúng tôi trân trọng thông báo.

Chính sách bán hàng

Chúng tôi cam kết bán giá hợp lý, đảm bảo chất lượng. Các trường hợp đặc biệt: main, board hiếm quý khách có nhu cầu mua phải đặt cọc trước để chúng tôi đặt hàng về. Ngoài ra, nếu quý khách yêu cầu sửa chữa tv và các thiết bị điện tử tại nhà chúng tôi có đội ngũ kỹ thuật lành nghề, giàu kinh nghiệm phục vụ sửa chữa các thiết bị điện tử tại nhà.
Các chính sách khác chúng tôi đang cập nhật ...

Liên hệ:

Name

Email *

Message *

Góp ý

Quý khách góp ý xin liên hệ:
Mr Tuấn: 0985548168
Yahoo: anhtuan_dtgv
Email: anhtuan_dtgv@yahoo.com

Đăng ký nhận tin, bài mới qua Email